Kryzys racjonalizmu

W tym blogu będę się starał przedstawiać najnowsze koncepcje dotyczące świata, ale tylko w duchu Ery Wodnika. Przedstawię Dowody Istnienia Boga, zaproponuję wyjaśnienie kwestii istnienia Zła, równocześnie z zaznaczeniem, że Bóg ma naturę Dobra; więc i jak mogło powstać Zło, chociaż Stwórca, Bóg, jest Dobry? Przedstawię koncepcję podziału manifestacji Świata na dwóch poziomach, na Poziomie Unitarnym( skojarz z Polem Kwantowym) oraz na Poziomie Rzeczywistym. W tym kontekście opiszę metody medycyny naturalnej, w tym medycyny kwantowej, szczególnie metody dwupunktowej. Opiszę nieco odmiennie tę metodę, bardziej z punktu widzenia logicznego i nomen omen racjonalnego, z punktu widzenia lewej półkuli mózgu, tej racjonalnej. Przedstawię koncepcję, wydaje się, że prawidłową, Zasady Przyczynowo- skutkowej. Napiszę też o swoim rozumieniu fizyki kwantowej. Pamiętajmy jednak o tym,iż to sam Feynman napisał, iż nie ma jednego nawet takiego człowieka, który w pełni zrozumiałby zasady fizyki kwantowej.