Podział na dwa poziomy, na poziom Transcendencji( Unitarny) i na poziom Rzeczywisty, od razu wyjaśnia nam, że my, ze swym ciałem, zajmujemy tylko najniższą płaszczyznę. To jest podobne do rozumienia liczb zespolonych. Jak wiadomo każda liczba Rzeczywista( wymierna i niewymierna) jest zarazem liczbą zespoloną, ale nie każda liczba zespolona jest też liczbą rzeczywistą. Tak więc nasza Rzeczywistość jest częścią Transcendencji, lecz nie cała Transcendencja przejawia się w naszej Rzeczywistości.  Odkrywcy liczb zespolonych, a ściśle liczb nierzeczywistych byli w dużym szoku, bowiem uświadomili sobie, że są rozwiązania równań x² + n = 0 ,gdzie n> 0  tylko że nie są to liczby rzeczywiste, czyli te które dotąd( a było to głębokie średniowiecze) znano. Dość nieszczęśliwie nazwano je liczbami urojonymi, choć precyzyjniej można było je nazwać liczbami nierzeczywistymi. Później już oswojono się z nimi, tacy matematycy jak Euler czy Gauss dość swobodnie nimi operowali, ale nawet wtedy nikt nie zadał sobie trudu, aby wyjaśnić z w sposób ontologiczny, jaki jest sens tych liczb( a nawet funkcji). Bo to już pachniało czystym Mistycyzmem, a pamiętajmy od doby Oświecenia czy Pozytywizmu, a nawet później, aż praktycznie do naszych czasów, bardzo dbano, by do nauki , tej oficjalnej, nie łączono kwestie Mistyczne i aby treści magiczne nie łączono z treścią ogólnie przyjętych w nauce Paradygmatów. Czyż będzie to dla Ciebie wielkim szokiem, Drogi Internauto, jeśli Ci powiem, że prawdziwym Magiem był sam Newton? Wiele wieków ukrywano to skrzętnie przed ogółem, ale dziś w wieku informacji i Internetu, na szerokie łamy wypłynęło to i jeszcze parę innych faktów. Tak naprawdę tą nauką, którą głosi się na Uniwersytetach, Newton interesował się w początkowej fazie swego życia. Później zaś zajął się alchemią i między innymi szukał Kamienia Filozoficznego oraz poświęcił się całkowicie badaniom nad Biblią, chciał załamać Kod Biblii. Owszem , wcześniej też znano ten podział na poziom Transcendencji i poziom Rzeczywisty, ale opisywano go w sposób dalece nieścisły. Każdy zetknął się z terminem Kabała. Jest to jedna z takich prób. Dziś, ośmielę się powiedzieć, prawdziwą Kabałą jest Fizyka Kwantowa, ale uczeni , ci, co ją uprawiają, nie traktują tego w tych kategoriach

Kabala