Dobry Bóg

  • Implikacja etyczna
  • Powstanie zła
  • Dobrzy ludzie wierzą w Boga

 

 

 

 

W tym rozdziale chciałbym przedstawić kilka ważnych aspektów dotyczących, nomen omen, teologii. Będzie to chyba dość nowe podejście do tego tematu; nigdzie nie spotkałem się z podobnymi rozważaniami.

Jest bowiem pewien kłopot,przynajmniej dla ludzi wierzących, który polega mniej więcej na tym, jak mogło powstać zło? Kiedy powstało zło?Wszak Bóg stworzył świat w procesie kreacji,i wielu uważa, że jest to najlepszy z możliwych światów, w tym także pod względem moralnym. Jednak przecież my wiemy, że istnieje zło. Jak to więc można pogodzić? Bóg, a kwestia zła na tym świecie. Niektórzy więc nawet dochodzą do takich wniosków, iż skoro istnieje zło, to Bóg też musiałby reprezentować zło. Manichejczycy, sataniści i inni „heretycy” głoszą podobne treści. Zaraz będę chciał Cię przekonać, Szanowny czytelniku, że oni nie muszą mieć racji, i można pogodzić istnienie zła z istnieniem Dobrego Boga.

Nim to jednak, to słów kilka na początek. Odnieśmy się do postaci implikacji logicznej. Jej własności mieszczą się doskonale w formacie takiej oto tabelki.

 

p q p → q 1
0 0 1 2
0 1 1 3
1 1 1 4
1 0 0 5

 

 

Otóż całą tę tabelkę implikacji logicznej ( p q )można zawrzeć w jednym zdaniu,które brzmi : implikacja logiczna jest tylko wtedy nieprawdziwa( wartość logiczna 0) , gdy z prawdy wynika fałsz( 5 wiersz tabelki), a we wszystkich innych przypadkach jest ona prawdziwa( 2, 3 i 4 wiersz tabelki).

Po tym niezbędny wstępie przechodzę do meritum. Skoro bowiem prawda, jak mówią filozofowie, jest i dobra i piękna. To ja zaproponuję istnienie takiego bytu jak implikacja etyczna ( p ET q), a tabelka analogicznie do tabelki implikacji logicznej będzie miała taką postać:

 

p q p ET q 1
Z Z D 2
Z D D 3
D D D 4
D Z Z 5

 

Gdzie „ Z” to jest zło, a „D” to dobro.

Od razu więc widać na podstawie tej tabelki, wszelkie procesy( implikacja etyczna), w których wyniku, jeśli z Dobra( D) wynikło Zło(Z)[5 wiersz implikacji], to są procesy( implikacja etyczna) Złe. We wszystkich innych przypadkach procesy( implikacje) są dobre. I, spytasz, Szanowny czytelniku, co to nam daje? A właśnie dużo daje, i to szczególnie w teologii, bowiem implikacja etyczna wyjaśnia, jak z Dobrego Boga mogło powstać Zło. Dlatego bowiem, odpowiada to 5 wierszowi implikacji etycznej, że nie Bóg jest Zły, lecz samo powstanie z Dobrego Boga Zła było Złe. Czyli implikacja etyczna zmienia całą perspektywę zagadnienia istnienia Zła na świecie. I pozwala zrozumieć jak mogło powstać Zło,choć Bóg jest przecież Dobry. Od razu tu uprzedzę twoje wątpliwości. Możesz wszak uznać,iż przecież prawda i fałsz są obiektywne, a Dobro i Zło mogą być relatywne. Tak,lecz relatywizm dotyczy wszak wszelkich procesów fizycznych,nie tylko etyki, bo przecież ruch fizyczny ciał jest też względny,i zależy od przyjętego układu odniesienia,i takie parametry, jak pęd,energia i czas są również względne(relatywne). A jednak nie przeszkadza fizykom i naukowcom w tworzeniu praw i opisywaniu rzeczywistości. Jedno jest wszak pewne, tak jak prędkości światła ma charakter absolutny,i wynosi w każdym układzie odniesienia tę samą wartość ( około 300 000 km/s), tak wartość etyczna czyli Dobro Boga jest także absolutne i jest takie samo w każdym tak rozumianym relatywnym punkcie widzenia( to a propos relatywizmu Dobra i Zła).

Rozwińmy ten temat dalej. Otóż jednak,jeśli przyjmiemy, iż to Dobry Bóg stworzył w akcie kreacji świat, jeśli tak przyjmiemy, to od razu zawęzi się nam cała ta implikacja etyczna( p ET q). Oto bowiem,mogłoby się wydawać, iż jeśli ze Zła(n) wyniknie Zło( n+1),co odpowiada 2 wierszowi implikacji etycznej,to będzie to proces Dobry. Otóż nie, tak nie będzie, oczywiście bowiem przy założeniu,iż to Dobry Bóg stworzył cały świat. Bowiem na samym początku tych procesów jest Dobry Bóg, co odpowiada takiemu łańcuchowi implikacji etycznych :

Bóg( D) ET Z(1) ETZ(2) … ET Z(n) ET Z(n+1)

Co można wszak sprowadzić do takiej oto implikacji etycznej:

Bóg(D) ET Z(n+1)

Widać więc, że temu procesowi( tej implikacji) odpowiada 5 wiersz tabelki, czyli jest to proces Zły. Wynikają stąd bardzo dalekie konsekwencje. Otóż każdy de facto, kto będzie się przeciwstawiał istnieniu Zła na tym świecie,i będzie walczył z grzechami, Złem, będzie też w sposób pośredni wierzył także,iż to Dobry Bóg stworzył świat. Nawet gdyby taki człowiek miał jakieś co do tego wątpliwości. Czyli każdy porządny człowiek,nawet agnostyk,lecz kierujący się zawsze Dobrem, równocześnie więc jest pośrednio człowiekiem głęboko wierzącym w Boga, w Dobrego Boga Stworzyciela Nieba i Ziemi.

I odwrotnie, tacy ludzie, którzy uznają istnienie i powstawanie Zła za Dobre( 2 wiersz tabelki), de facto wierzą, iż na początku łańcucha implikacji etycznych stoi jakiś Zły byt. Tacy to ludzie nie kierują się w swym życiu wartościami etycznymi i są ludźmi amoralnymi.

Oczywiście,implikacja etyczna nie stanowi jeszcze dowodu na istnienie Boga, Dobrego Boga. Lecz jest ona pewną propozycją moralną, propozycją postawy życiowej. I tak każdy w swoim sumieniu musi się opowiedzieć za jedną bądź drugą opcją etyczną. Implikacja etyczna pozwala zrozumieć istnienie Zła na świecie, zrozumieć, że jest to immanentna(Zło) cecha rzeczywistości, lecz pozwala także wierzyć, iż to Dobry Bóg stworzył świat.

 

 

Brak komentarzy.

Brak trackbacków.