Metoda dwupunktowa

Jedną z najnowszych metod medycyny kwantowej jest tak zwana metoda dwupunktowa. Różni autorzy i popularyzatorzy różnie tę metodę opisują. W tym artykule spróbuję ja sam przedstawić swoją wizję tej metody. Za twórców metody można uznać dra Bartletta oraz dra Kinslowa. Metoda jest bardzo młoda i świeża, lecz swe korzenie ma w niektórych aspektach fizyki kwantowej,która powstała już ponad wiek temu, a konkretnie w 1900 r. Do Polski metoda zawędrowała z dwóch ścieżek. Z publikacji dr. Bartletta oraz z kierunku rynku niemieckiego,gdzie chyba jak nigdzie indziej od razu doceniono metodę, tak że teraz Niemcy są krajem gdzie istnieje najwięcej terapeutów tej metody.

enerr

 

 

Nim o metodzie, warto tu przedstawić teoretyczne podstawy jej działania. Otóż, jak już pisałem na tym blogu. Naturę lub inaczej fizykę zjawisk można podzielić na dwa poziomy. Pierwszy poziom to przeze mnie zwany Poziom Unitarny, drugi zaś to Poziom Rzeczywisty. Poziom Unitarny to poziom funkcji i licz zespolonych,obserwabli i operatorów,które to są matematycznymi odpowiednikami pojęć i wielkości fizycznych, takich jak pęd, energia, współrzędne itd.. Drugi zaś poziom to poziom naszego doświadczenia rzeczywistości, w której każdy pomiar zawiera się w liczbach Rzeczywistych. Genialny Platon zawarł tenże podział w słynnej metaforze Jaskini Platońskiej, gdzie,przypomnę, więźniowie, zakuci w kajdany, mogą tylko obserwować cienie ,i na podstawie tych cieni, wyrabiają sobie opinię o świecie. Otóż my też jesteśmy takimi „więźniami”, i my obserwujemy tylko cienie, a konkretnie wykonujemy pomiary wielkości fizycznych,które mają zawężenie tylko do liczb Rzeczywistych, lecz za tymi cieniami kryją się zjawiska,które przynależą do Poziomi Unitarnego,i to one dopiero w pełni opisują fizykę i opisują w pełni Naturę. I oto po zgoła stu latach konsekwencje tego podziału trafiły do medycyny naturalnej. Dlaczego tak długo? Owszem to długo dla jednego człowieka, lecz w skali gatunku jest to chwila.

Cała istota metody dwupunktowej zawiera się w konsekwencjach fizyki kwantowej, a właściwie z cech Poziomu Unitarnego i Poziomu Rzeczywistego. Cała istota tej metody wykorzystuje właściwości Superpozycji na Poziomie Unitarnym,a także właściwości Splątania Kwantowego oraz Przeskoku Kwantowego. Lecz te wszystkie procesy dokonują się tylko na Poziomie Unitarnym. Dlatego dotąd nie byliśmy, jako ludzie, świadomi tych procesów, ponieważ przecież my,jako ludzie, rejestrujemy „tylko” Poziom Rzeczywisty. Co więc należy zrobić, by mieć tę szansę, by skorzystać z właściwości Poziomu Unitarnego( Inni nazywają ten Poziom Polem Kwantowym,lub Poziomem Punktu Zerowego,itd.)?

Otóż po prostu należy i trzeba dostroić się do tego Poziomu i wykorzystać to. Lecz nim dalej, to muszę tu omówić kilka kwestii.

Tak naprawdę Poziom Unitarny jest wszędzie,bo on jest wszystkim, Poziom Rzeczywisty jest tylko obserwowalną cechą Natury. Można tę analogię porównać do tego, iż każda liczba Rzeczywista jest zarazem liczbą Zespoloną, lecz nie każda liczba Zespolona jest zarazem liczbą Rzeczywistą. Więc,w myśl tej analogi,nie wszystkie procesy na Poziomie Unitarnym są zarazem procesami na Poziomie Rzeczywistym. Wspomniana Superpozycja nie należy do Poziomu Rzeczywistego, choć jej konsekwencje mają wpływ, jak owe cienie w Jaskini Platońskiej,na zjawiska na Poziomie Rzeczywistym.

Ustalono także, że skoro Poziom Unitarny jest wszędzie, tak więc my,jako ludzie,jesteśmy też częścią tego Poziomu. Nie będę teraz tego bardziej tłumaczył, bo sprawa warta jest osobnej strony,lub nawet książki. W każdym razie ustalono, że my naszą świadomością,podświadomością i nadświadomością może dokonywać woluntarnie, czyli naszą wolną wolą, zmiany na tym Poziomie Unitarnym. To wszystko przypomina działanie magii i czarów,lecz tym razem ma to silnie racjonalną podstawę, wszak wynika to z natury fizyki kwantowej.

Jeżeli mamy więc jakiś problem i uda nam się go podpiąć pod rozwiązanie tego problemu, a następnie dokonać zamiany tym dwóch aspektów, to wtedy naprawdę możemy nie tylko leczyć choroby, ale także rozwiązywać wszelkie bolączki. I otóż w ten sposób możemy wykorzystać Poziom Unitarny i jego własności. Właśnie w taki sposób. Pamiętajmy także jeszcze o tym, że na Poziomie Unitarnym znajduję się płaszczyzna wszelkich dobrych i złych możliwości, czy my ją nazwiemy Kroniką Akaszy,o której często mówili okultyści( lecz oni jeszcze nie znali fizyki kwantowej)czy my dziś nazwiemy ją Boską Matrycą Rzeczywistości,kwestia uznania i tradycji. Otóż w tej Boskiej Matrycy znajdują się także rozwiązania wszystkich problemów,niektórzy fizycy kwantowi twierdzą także, że zawiera ona wszystkie możliwe wszechświaty równoległe( Everett). Wystarczy więc tylko określić problem( na przykład chorobę), następnie umieścić ten problem swoją wolą na Poziomie Unitarnym, po czym wybrać tam(na Poziomie Unitarnym w Boskiej Matrycy) rozwiązanie problemu. I teraz najważniejsze! Dokonać Splątania Kwantowego pomiędzy nimi( na Poziomie Unitarnym), czyli wykorzystać w pełni właściwości Superpozycji, a następnie dokonać Przeskoku kwantowego z punktu uzdrowienia na punkt problemy, tak żeby problem został rozwiązany.I już! Procesy z Poziomu Unitarnego jako cienie realizują się na Poziomie Rzeczywistym Uzdrowienie w tym ogólnym sensie zostało dokonane.

Reszta to kwestia techniki. Technik jest sporo. Kilka z nich będę się starał jeszcze opisać       

Brak komentarzy.

Brak trackbacków.