Pojęcie takie jak Poziom Unitarny jest moim pojęciem autorskim. Tylko pytanie jest: jak należy go traktować? Czy to jest pojęcie opisujące jakiś faktycznie istniejący świat lub jego część? Czyż pojęcie Evereta, równoległych światów, nie jest podobnym w sensie ideowym do pojęcia Poziomu Unitarnego? W tym kontekście jest to więc pojęcie równoważne tak zwanemu Polu Kwantowemu,albo Poziomu Pola Zerowego.

A może pojęcie Poziomu Unitarnego należy raczej traktować jak Poziom Możliwości? Może rzeczywiście nie istnieje w sensie ontologicznym takie pojęcie jak Poziom Unitarny, tylko istnieje Poziom Możliwości? Wtedy na przykład jasnym byłoby takie zdanie,iż kot w sensie możliwości jest martwy i zarazem żywy, dopóki nie otworzymy pudełko i się nie przekonamy,jak z tym kotem jest?(czy przeżył lub nie przeżył doświadczenie?).

kot schro

Poziom Unitarny w sensie Poziom Możliwości chyba jeszcze dokładniej opisywałby fizykę zjawisk. Wtedy też jasnym byłoby,iż na Poziomie Możliwości obowiązuje determinizm, a na Poziomie Rzeczywistym indeterminizm. I wtedy te dwa pojęcia, to jest determinizm i indeterminizm, nie gryzłyby się.

Na Poziomie Możliwości nie byłoby już dziwnym, że ciało,obiekt, znajduje się w superpozycji wszystkich swoich dozwolonych stanów. Dyskusja więc na temat Poziomu Unitarnego sprowadza się do dyskusji, nota bene nigdy nie rozstrzygniętej, na temat realności powszechników, na temat istnienia świata Platońskich Idei. Czy idea trójkąta, koła, itd., istnieje w rzeczywistości czy tylko jest abstraktem wyobcowanym?

Platon

Podobnież tu, czy Poziom Unitarny istnieje czy jest tylko( a może aż) Poziomem Możliwości? Byłbym skłonny zgodzić się z tą drugą opinią. Poziom Unitarny w ty rozumieniu jest tylko poziomem matematycznych możliwości, jest Poziomem Możliwości. Wtedy to możemy znowuż zaufać w pełni logice. Nic nie jest zarazem zdeterminowane jak i niezdeterminowane. Zadowala mnie to, bowiem jestem zwolennikiem indeterminizmu.

W tym kontekście nieco inaczej wygląda opis działania Pola Kwantowego,Poziomu Unitarnego w kwestiach medycyny naturalnej oraz na przykład działanie metody dwupunktowej. Ale o tym spróbuję jeszcze napisać.